RICEVI IL TUO ORDINE IN CONTRASSEGNO. ORDINI TELEFONICI 0125 646234.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ СЕ ИЗПРАЩА С ИТАЛИАНСКИ КУРИЕРИ GLS, BARTOLINI, TNT

Следните Общи условия за продажба уреждат предлагането и продажбата на продукти на уебсайта www.cottonfixitalia.com (алтернативно „Сайтът“).

В този документ Милър Про ООД със седалище на адрес бул. Сливница 188, Офис 20, 1202 София България ще бъде описано като „Милър Про ООД“.

Можете да поискате каквато и да е информация и/или да изпратите съобщения и/или да направите оплакване относно продажби, поръчки за покупка, продукти, плащания и пратки, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Милър Про ООД, като влезете в секцията „Контакти“ на сайта.

1. Регистрация в сайта и Общите условия за продажба

Общите условия за продажба се прилагат за всички продажби, извършени от Милър Про ООД в сайта.

За да закупите продукти на Cottonfix, трябва да се регистрирате в Сайта, да създадете акаунт и да одобрите Общите условия за продажба, като изберете съответното поле в регистрационния формуляр. Неприемането на Общите условия за продажба води до невъзможност за регистрация в сайта и следователно за извършване на покупки в сайта.

Регистрацията в сайта е безплатна. За да се регистрира в Сайта, потребителят трябва да попълни регистрационната форма, като въведе име, фамилия, e-mail адрес и парола и да натисне бутона "Изпрати" в модула. Регистрацията ще бъде активна от този момент.

Идентификационните данни трябва да се използват изключително от потребителя и не могат да се прехвърлят на трети лица. Потребителят се задължава да ги пази в тайна и никой да няма достъп до тях. Той трябва незабавно да информира Милър Про ООД в случай на съмнение за злоупотреба и/или разкриване на такава.

Потребителят гарантира, че личната информация, предоставена по време на процеса на регистрация в Сайта, е пълна и вярна. Вие се съгласявате да освободите Милър Про ООД от каквато и да е отговорност и/или санкция, произтичаща от и/или по какъвто и да е начин свързана с нарушение от ваша страна на правилата за регистрация в сайта.

Общите условия за продажба могат да бъдат променяни по всяко време.

Всички промени и/или нови условия ще бъдат в сила от момента на публикуването им в раздела „Условия" на сайта. Приложимите Общи условия за продажба са тези, които са в сила към датата на изпращане на закупената поръчката.

Общите условия за продажба са приложими само за територията на Италия.

2. Сключване на договора

а) за сключване на договор за покупко-продажба на един или повече продукти в Сайта, потребителят трябва да попълни формуляр за поръчка в електронен формат и да го изпрати на Милър Про ООД по електронен път, следвайки инструкциите;

б) договорът е сключен, когато Милър Про ООД регистрира формуляра за поръчка, след проверка на коректността на данните, свързани с поръчката и плащането;

 

в) формулярът за поръчка ще бъде записан в базата данни на Милър Про ООД за времето, необходимо за обработка на поръчката и при всички случаи в съответствие със закона. За достъп до своя формуляр за поръчка, потребителят може да направи справка в секцията „Профил – Моите поръчки“ в сайта, където ще намери списък с всички направени поръчки.

В съответствие със Законодателен декрет от 9 април 2003 г., № 70, съдържащ разпоредби относно електронната търговия.

3. Цени

Всички цени на продуктите за продажба в Сайта са изразени в евро и включват ДДС (данък върху добавената стойност). Разходите за доставка и всички други допълнителни разходи, включително ДДС и изразени в евро, ще бъдат изрично и отделно посочени във формуляра за поръчка, преди потребителят да я изпрати.

4. Поръчки за покупка

Милър Про ООД ще обработи поръчката за покупка само след получаване на потвърждение за упълномощаването за плащане на цялата дължима сума, състояща се от покупната цена, разходите за доставка и всички други допълнителни разходи, както е посочено във формуляра за поръчка.

Милър Про ООД си запазва правото да отказва поръчки на потребители, които не предоставят достатъчно гаранции за платежоспособност или с които има настоящи спорове.

5. Начини на плащане

Заплащането на продуктите, закупени в сайта, се извършва чрез платежното решение PayPal, Skrill и Плащане при доставка. Милър Про ООД приема кредитни карти от веригата VISA, MasterCard, American Express, Eurocard, чиито плащания ще се обработват чрез сигурна връзка server-to-server защитена чрез използване на протокола SSL (Secure Sockets Layer) със 128-битово криптиране.

Търговската фактура ще се издаде автоматично при всяка покупка. Фактурата за всяка покупка ще бъде достъпна в секцията "Профил - Моите поръчки".

В случай на неплащане Милър Про ООД ще начисли такса за управление на несъстоятелността на потребителя и ще откаже съответната поръчка за покупка, като я съобщи по имейл.

6. Доставка на закупените продукти

Доставките се извършват само на територията на Италия.

а) Доставка

Поръчаните продукти ще бъдат изпратени на пощенския адрес, посочен от потребителя във формуляра за поръчка.

При предаване на продуктите на куриера, на потребителя ще бъде изпратен e-mail за потвърждение на пратката, в който ще бъде посочен проследяващ номер, чрез който може да провери статуса на пратката в секцията "Профил - Моите поръчки" в сайта.

Доставките ще се извършват от куриери директно от един от нашите складове, разположени в Европа, от GLS, SDA или BARTOLINI от понеделник до петък, по време на нормално работно време, с изключение на националните празници. Милър Про ООД си запазва правото да използва други превозвачи и/или да използва различни методи за доставка. В този случай вариантът ще бъде посочен в продуктовия лист.

Доставката се счита за извършена, когато продуктът е предоставен на потребителя на адреса за доставка, посочен във формуляра за поръчка. Не се предоставя доставка до етажа.

При липса на доставка поради отсъствие на получателя на адреса, посочен във формуляра за поръчка, куриерът ще остави писмено уведомение, за да удостовери опита за доставка (т.нар. известие за преминаване). Уведомението ще посочи телефонния номер, на който потребителят трябва да се свърже, за да поиска куриерът да направи втори опит за доставка. След два неуспешни опита за доставка, пакетът ще отиде "на склад". Веднага след като пакетът е „на склад“, отдел „Обслужване на клиенти“ ще се свърже с потребителя, за да отблокира наличността и да гарантира, че пакетът ще бъде доставен до него възможно най-скоро. При необходимост отдел Обслужване на клиенти може да се договори с потребителя за промяна на адреса за доставка. В случай, че опитът за доставка след контакта с отдела за обслужване на клиенти също е неуспешен или ако потребителят не отговори на опита за контакт с отдела за обслужване на клиенти, пакетът ще бъде върнат на Милър Про ООД и потребителят ще бъде уведомен за това обстоятелство по имейл . Потребителят приема, че след изтичане на тридесет (30) дни от връщането на пакета на Милър Про ООД, договорът ще се счита за прекратен, а поръчката за покупка - анулирана съгласно чл. 1456 от италианския граждански кодекс. След прекратяване на договора Милър Про ООД ще възстанови цялата сума, платена от потребителя, минус разходите за неуспешна доставка на продукта, както и разноските. Прекратяването на договора и сумата за възстановяване ще бъдат съобщени на потребителя по имейл. Възстановената сума ще бъде кредитирана към средството или платежното решение, използвано от потребителя за покупката.

Независимо от избрания метод на доставка, се прилагат следните разпоредби:

а) в случай, че закупената стока не е доставена или е доставена със закъснение, потребителят може да подаде жалба до отдела за обслужване на клиенти, като влезе в раздел „Контакти“ в сайта. Милър Про ООД ще разгледа жалбата, в случай, че неуспешната доставка или забавянето на доставката се дължат на Милър Про ООД и не се дължат на непредвидими обстоятелства или непреодолима сила, без да се засяга възможността потребителят да се възползва от обикновените средства за защита, предоставени му от закона

б) в случай на недоставена пратка, Милър Про ООД ще възстанови цялата сума, платена от потребителя - състояща се от покупната цена, разходите за доставка и всякакви други допълнителни разходи - незабавно и при всички случаи до тридесет дни от деня, в който на който потребителят е уведомен за резултата от рекламацията;

Задача на получателя е да провери състоянието на продукта, който му е доставен.

В случай, че пакетът показва очевидни признаци на фалшифициране или промяна, потребителят трябва да приеме доставката резервирано и незабавно да уведоми отдела за обслужване на клиенти чрез достъп до раздела „Контакти“ в сайта. Прилагането на разпоредбите на чл. 6 (право на отказ) и 8 (гаранции и несъответствие на продукти) от Общите условия за продажба остава в сила.

7. Право на отказване

Инструкции за връщане на продукта

Качеството на продуктите е много важно и вашето удовлетворение е 100% гарантирано!

Потребителят, закупил продукти чрез Сайта, има право да се откаже от сключения с Милър Про ООД договор, без никаква санкция и без да посочва причина, в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на стоката.

 

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да:

а) Изпрати искането за отказ по имейл на info@cottonfixitalia.com в рамките на десет (10) работни дни от датата на получаване на стоките.

б) да осигури използването на превозвач по негов избор и за своя сметка, в рамките на 10 (десет) работни дни от датата на получаване на стоката, при изпращане на закупения/те продукт/и, подходящо защитени и опаковани в оригиналната опаковка, придружени с всякакви аксесоари .

в) Изпратете стоките за връщане на следния адрес:

GLS Gorizia Via Tombarin 12 33077 Ronchi dei Legionari (GO)

Само след получаване на продукта(ите) и само след положителна проверка на спазването на условията за упражняване на правото на отказ, както и целостта на продуктите, Милър Про ООД ще пристъпи възможно най-бързо и при всички случаи в рамките на десет дни от датата, на която Милър Про ООД потвърди на потребителя упражняването на правото на отказ, за ​​възстановяване на платените от потребителя суми. Възстановената сума ще бъде съобщена по имейл и кредитирана след споразумение с клиента.

Съветваме ви да върнете продукта(ите) с метод на доставка, който позволява проследимост.

8. Съответствие на продукта

Изображенията и цветовете на публикуваните в Сайта продукти могат да се различават от реалните поради настройките на компютърните системи и/или компютри, използвани от потребителя за тяхното показване.

Потребителят трябва да съобщи за липсата на съответствие на Милър Про ООД, под наказание конфискация, в рамките на 2 (два) месеца от датата, на която е открил дефекта.

Продукти, променени по някакъв начин от потребителя, се изключват от гаранцията за съответствие.

Милър Про ООД не носи отговорност за каквито и да е щети, от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на продукта неправилно и/или не в съответствие с предоставените инструкции, както и за щети, произтичащи от непредвидими обстоятелства или непреодолима сила.

9. Непреодолима сила

При никакви обстоятелства Милър Про ООД не носи отговорност за неизпълнението на някое от задълженията, произтичащи от Общите условия за продажба, в случай че неизпълнението е причинено от непредвидими обстоятелства и/или непреодолима сила, включително, от само като пример, природни бедствия, терористични актове, мрежови неизправности и/или прекъсвания на тока.

10. Завършеност

Настоящите Общи условия за продажба представляват съвкупността от споразуменията между Милър Про ООД и потребителите на сайта във връзка със закупуването на продукти през сайта.

11. Спиране и/или промяна и/или прекратяване на продажбата в Сайта

Плантик ЕООД си запазва правото да спре, модифицира или прекрати продажбата в сайта. Милър Про ООД  по никакъв начин не носи отговорност пред вас или трети лица за такова спиране, промяна или прекратяване.

 

12. Приложимо право

Договорите, сключени между потребителите на сайта Cottonfixitalia.com и Милър Про ООД се уреждат от правото на Европейската общност за покупки от потребители. Разпоредбите на чл. 50 от Кодекса на потребителите.

13. Фактури

На всички наши клиенти се издава автоматична сметка за плащане, но системата понякога може да се срине поради поръчки по едно и също време от различни клиенти, което за съжаление не е под контрола на Милър Про ООД. За клиенти, които искат да закупят чрез фактура, трябва да изпратят заявка по имейл преди покупка. Ако клиентът остави ДДС номера в едно от местата, предназначени за друга информация (град, телефон, име, фамилия), ние ще бъдем свободни да ви изчакаме или да анулираме поръчката и да върнем парите в рамките на 24 часа, като в този в случай фактурите се правят на ръка.

Questo sito Web utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito Web